Salgsbetingelser

Betaling/Levering
Alle priser er uden moms og AB-lager. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.
Betalingsbetingelser for kontokunder er lb.md. + 20 dg. Ret til ændringer forbeholdes.
For kunder uden konto sendes kun pr. efterkrav.
Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente pr. påbegyndt måned. Ret til ændring forbeholdes.
Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

Ekspeditionsfejl skal reklameres inden 8 dage.
Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuel forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle
fejl og misforståelser.
Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.
Motorer + Top er monteret med varmesensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.
Motor og gearkasser bliver sendt uden olie, returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie og andre væsker, samt fastgjort forsvarligt til palle, evt. olie/væskespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig.

Reklamation
Hvis ikke andet er aftalt, skrevet på faktura, ydes der 6 md. reklamationsret uden arbejdsløn.
Hvis varen er uden reklamationsret eller mindre end 6 md. vil dette påføres faktura.
Vi stiller ikke gratis lånebil til rådighed.

VED REKLAMATION SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATIONEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN.

Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til befragter ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret.
Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt, at udvælge reparatør, hvor reklamationen vil blive udbedret, med
reservedele leveret af sælger.
Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder om, at der udvises tålmodighed da
reklamationer som regel inddrager tredje part.

Vare returnering
RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER.

Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag.
Elektronikdele tages kun retur efter særlig aftale.

Forudsætninger

a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.
b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.
c) Francoforsendelse til vores lager.
d) Varen skal returneres inden 14 dage.

Eventuelle fradrag

a) Varer samme dag. Uden fradrag.
b) Varen inden 30 dage, der trækkes 20% dog min. 100 kr. i eksp. Omkostninger.
c) Speciel hjemtagne eller afmonterede varer (står på faktura) tages ikke retur.
d) Elektronikdele fratrækkes 50% eksp. omkostninger.
INGEN VARER KAN RETURNERES EFTER 30 DAGE.

Ansvar / -fraskrivelse
Såfremt det endeligt konstateres, at afhjælpning ikke er mulig, kan kunden vælge at annullerer købet og kræve købesummen
tilbage betalt mod at leverer varerne retur. Aadum Autoophug A/S fraskriver sig herudover ethvert erstatningsansvar.

Produktansvar
Aadum Autoophug A/S er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser,
tab eller forurening samt indirekte tab, følgeskader eller inkompatibilitet.